[Nhắc lại] Chỉ thị không cấp tín dụng cho KH không biết chữ

FE Credit xin lưu ý, hiện nay tình trạng nhân viên tư vấn hỗ trợ làm hồ sơ cho khách hàng không biết chữ rất nhiều. Việc này là không cho phép với quy định của FE Credit. 

Một lần nữa, nhân viên tư vấn đặc biệt lưu ý về vấn đề này:

– Toàn thể nhân viên KHÔNG cấp tín dụng đối với đối tượng khách hàng là người không biết chữ, bao gồm không biết đọc và không biết viết.

– Những trường hợp cố tình bao che hoặc biết nhưng vẫn thực hiện công ty sẽ xử lý nghiêm.

Để giảm thiểu rủi ro về sau, đề nghị nhân viên tư vấn rà soát thật kỹ khách hàng trước khi làm hồ sơ, phân biệt khách hàng không biết chữ và tuyệt đối không cố gắng tác động khách hàng ký tên vào ACCA trong khi khách hàng không thể đọc và không thể viết.