Ngừng triển khai bảo hiểm nCoV SHIELD

Trước tình hình Covid19 diễn biến phức tạp, Thủ Tướng Chính Phủ đã công bố đại dịch và chỉ định các doanh nghiệp ngừng cung cấp và triển khai các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến Covid19.

Hiện tại trên Appay đang triển khai 2 gói bảo hiểm:

  1. Bảo hiểm nCoV Shield gói 3 tháng thuộc cung công ty Bảo Long: ngừng triển khai
  2. Bảo hiểm nCoV Shield gói 1 năm thuộc cung công ty BSH: ngừng triển khai

Công văn thông báo ngừng triển khai của công ty Bảo Long tại đây, công văn Công ty BSH tại đây.