[MCREDIT]-Thông báo: V/v Triển khai chức năng tra cứu thông tin khoản vay

Appay xin gởi đến anh/chị thông báo về việc: “Triển khai chức năng tra cứu thông tin khoản vay MCredit” như sau:

Từ ngày 07/01/2020, Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) phối hợp với Ngân hàng MB triển khai chức năng truy vấn thông tin khoản vay MCredit của KH qua MB mobile app.

Với chức năng mới này, KH có thể dễ dàng tra cứu thông tin khoản vay của mình trên MB mobile app bao gồm thông tin số tiền vay, ngày giải ngân, ngày đáo hạn, cùng với lịch sử thanh toán và lịch trả nợ của 5 kỳ gần nhất.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng dịch vụ: Xem tại đây

Anh/Chị cập nhật thông tin