[MCREDIT] – Thông báo V/v KIK380002 tạm dừng ký VKTD

APPAY xin gởi đến anh/chị thông báo “KIK380002 tạm dừng ký VKTD” như sau:

Vì lý do khách quan, KIK380002 tại địa chỉ PGD MB Đức Hòa Số 375 C, khu 3, thị trấn Đức Hòa,huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sẽ không ký VKTD trong 03 ngày 20/09; 21/09; 23/09.

Trong thời gian này, với những KH đã đăng ký ký VKTD tại KIK380002 NVKD hướng dẫn KH sang KIK380001 tại địa chỉ: 41 Trà Quý Bình. P.2, TP Tân An, Tỉnh Long An gặp bạn Trà để được hỗ trợ ký VKTD.

Từ ngày 24/09 KIK380002 sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Anh/chị vui lòng lưu ý về thông tin trên để không làm gián đoạn quá trình xử lý hồ sơ của Khách hàng.