[MCredit] – Thể lệ mới sản phẩm Mbike áp dùng từ ngày 27/08/2019

Appay xin gởi đến anh/chị “Thể lệ mới của sản phẩm cho vay tiền mặt đối với với Khách hàng có Giấy chứng nhận đăng ký xe máy” update ngày 26/8/2019 .

   – Thể lệ mới áp dụng chính thức kể từ ngày 27/08/2019 và áp dụng đối với các hồ sơ được nhập lên hệ thống kể từ ngày 27/08/2019.

   – Đính kèm thông báo bao gồm có tài liệu hướng dẫn, bảng giá xe mới và file tổng hợp sản phẩm mới nhất.

  • Xem bảng giá xe mới tại đây 26.08.2019 tại đây
  • Xem hướng dẫn triển khai và nhập liệu Mbike tại đây
  • Xem tổng hợp sản phẩm kênh đối tác tại đây
Nội dung thay đổi như sau:
Mục/item Nội dung cũ Nội dung mới
III. Hồ sơ khoản vay
3.1.4.2 Ảnh chụp giá xe mới niêm yết tại website

Bắt buộc

(Ảnh chụp màn hình máy tính/điện thoại thể hiện giá xe mới được niêm yết tại website

Ảnh chụp giá xe mới niêm yết:

Bắt buộc:

– Trường hợp xe máy được liệt kê trên Bảng giá xe mới do MCredit thông báo trong từng thời kỳ: Ảnh chụp màn hình tra cứu giá xe trên hệ thống tra cứu của Mcredit/Ảnh chụp giá xe mới được niêm yết tại Bảng giá xe mới. 

– Trường hợp xe không được liệt kê trên Bảng giá xe mới do Mcredit thông báo trong từng thời kỳ: Ảnh chụp giá xe mới niêm yết tại các website do Mcredit công bố trong từng thời kỳ/

3.1.5 Giá xe tham chiếu là giá xe niêm yết tại các website tại thời điểm Khách hàng đề nghị vay vốn (danh sách các website do Mcredit thông báo trong từng thời kỳ)./ Giá xe tham chiếu là giá xe niêm yết tại Bảng giá xe mới do Mcredit thông báo gần nhất còn hiệu lực tính đến thời điểm Khách hàng đề nghị vay vốn. Trường hợp xe không được liệt kê trên Bảng giá xe mới, giá xe tham chiếu là giá xe niêm yết trên các website do Mcredit thông báo trong từng thời kỳ tại thời điểm đề nghị vay vốn./
V. Các Quy định khác
3. Bổ sung

Bảng giá xe mới: Áp dụng theo thông báo của Mcredit trong từng thời kỳ.