Lưu ý: Không áp dụng số điện thoại 11 số từ ngày 15/11/2018

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo theo thông tin của các nhà mạng, bắt đầu từ ngày 15/11/2018, các số điện thoại 11 số sẽ không còn sử dụng nữa, thay vào đó là các đầu số mới.

 

Chi tiết về đầu số mới:

 

Anh/chị vui lòng nhắc nhở các bạn Sales chú ý việc này, ghi thông tin số điện thoại của khách hàng/ người tham chiếu theo đầu số mới 10 số.

 

Xin trân trọng thông báo.