[Lưu ý] Điền thông tin đơn đề nghị vay vốn cho sản phẩm PL và CDL

1. FEC xin thông báo việc triển khai biểu mẫu Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng sản phẩm PL và CDL quy trình ký trước.

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 9/4/2018, căn cứ vào ngày lên hồ sơ. Mẫu cũ sẽ được sử dụng song song đến hết ngày 23/04/2018 

Các lưu ý về việc thay đổi mẫu lần này: 

– Biểu mẫu mới giảm bớt thông tin, tiết kiệm thời gian cho khách hàng cũng như thời gian nhập liệu cải thiện dịch vụ khách hàng. 

– Kênh giải ngân T24 sẽ tạm ngưng cho tới khi có thông báo mới. Nếu như khách hàng vẫn muốn giải ngân qua VPBank, các bạn có thể hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tại VPBank, sau đó ghi thông tin tài khoản VPBank vào ACCA ở mục “giải ngân thông qua tài khoản của bên vay mở tại:…”

Thông tin chi tiết về biểu mẫu ACCA mới được gắn vào link đính kèm cuối bài viết.

2. FEC xin gởi bảng thông tin các kênh thu hộ – chi hộ hiện tại của FEC, đối tác vui lòng xem file đính kèm:

Lưu ý: Mẫu biểu đơn đề nghị văn vốn mới, ở mục 1.6 Phương thức giải ngân, các bạn chọn phương thức giải ngân như sau: 

– Nếu chọn giải ngân qua VN Post, các bạn đánh dấu vào chọn ở mục:Giải ngân thông qua bưu cục của VIETNAM POST 

– Nếu chọn kênh giải ngân là Agribank hoặc BIDV thì các bạn ghi kênh giải ngân vào mục: Giải ngân thông qua hệ thống chi nhánh của……… 

– Nếu chọn giải ngân qua tài khoản của khách hàng thì ghi chính xác thông tin số tài khoản của khách hàng vào mục: Giải ngân thông tin tài khoản bên vay mở tại

Chọn để tải file PDF MC BD ACCA CD Upfront CardBundle

Chọn để tải file PDF MC BD ACCA PL Upfront Marketing Design

Chọn để tải file PDF Các kênh thu hộ – Chi hộ Updated