Lịch đào tạo online Facebook

Từ ngày 22/8/2018, tại fanpage Appay.vn, phòng Đào tạo chính thức thực hiện các buổi training online thông qua phương tiện livestream. Các bạn hãy nhanh chóng tham đăng ký tham gia với hai hình thức sau:

  1. Nếu bạn là cộng tác viên giới khách hàng PreDSA: thích và theo dõi fanpage Appay.vn ở chế độ xem trước để nhận thông báo livestream nhé
  2. Nếu bạn là nhân viên bán hàng trực thuộc công ty: thích và theo dõi fanpage Appay.vn ở chế độ xem trước, đồng thời tham gia nhóm Digipay Training

Đặc biệt hơn, khi tham gia xem livestream sẽ có cơ hội nhận thẻ cào mệnh giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng cho các bạn chia sẻ livstream và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề nhất.

Lịch livestream

STT Nội dung Ngày Thời gian Trainer
1 Đào tạo Digipay, quy trình tạo code cho nhân viên 22/10 10:00 – 11:00 Hồng Trung
2 Giới thiệu chung về Appay, cách kiếm tiền từ Appay 23/10 20:00 – 21:00 Hotgirl Dubi
3 Hệ thống FE (Portal, Saigon BPO, CIC,..) 24/10 10:00 – 11:00 Thu Sang
4 Cách kiếm tiền nhiều hơn từ Appay 25/10 20:00 – 21:00 Hotgirl Mi Lê
5 Các sản phẩm vay trên Appay 26/10 10:00 – 11:00 Thu Sang
6 Cách kiếm tiền nhiều nhất từ Appay 27/10 20:00 – 21:00 Kim Ngân

Hướng dẫn thích và theo dõi fanpage Appay.vn để nhận thông báo livestream nhanh nhất, tham gia thật nhiều khóa đào tạo hữu ích, tăng hiệu quả kiếm hoa hồng từ ứng dụng Appay.

Bước 1: Tìm kiếm trang Appay.vn, chọn nút thích và chọn vào nút ba chấm
Bước 1: Tìm kiếm trang Appay.vn, chọn nút thích và chọn vào nút ba chấm
Bước 2: Chọn vào Đang theo dõi như hình
Bước 2: Chọn vào Đang theo dõi như hình
Bước 3: Mở nthông báo và chọn chế độ xem trước