Làm sao để nhận được thanh toán khi có hoa hồng?

Trễ nhất vào ngày 18 hàng tháng, APPAY sẽ đối soát doanh thu của bạn và tiến hành chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký trước đó. Hãy kiểm tra xem thông tin tài khoản ngân hàng của mình đã được cập nhật lên APPAY chưa, nếu chưa hãy làm theo bài hướng dẫn sau:

Hướng dẫn cập nhật tài khoản ngân hàng