Làm sao để có số dư trong ví? Số dư trong ví có thể sử dụng làm gì?

  • Số dư trong ví là số tiền khả dụng mà bạn có được do công ty chi trả hoa hồng cho các nghiệp vụ mà bạn hoạt động để có được. Để có được số dư trong ví, bạn phải thực hiện thành công các công việc thuộc đúng nghiệp vụ của mình.

Ví dụ: Với vai trò là PreDSA – Giới Thiệu khách hàng, bạn sẽ nhận được lên đến 450.000 vnđ vào ví khi giới thiệu khách hàng được giải ngân thành công.

  • Số tiền này có thể rút về tài khoản ngân hàng, mua thẻ cào điện thoại hoặc đăng ký các dịch vụ có sẵn ngay trên APPAY. Hơn thế, bạn có thể dùng số tiền này để tái đầu tư trong quá trình hoạt động nghiệp vụ như mua bảo hiểm rồi bán lại cho khách hàng.