Kết quả thi đua Thánh TSA tuần cuối.

Tuần thứ 4 đã trôi qua cũng là tuần cuối cùng của cuộc đua Thánh TSA và Appay xin công bố danh sách các bạn TSA đã chiến thắng.

Tuần 4: Từ ngày 01/05 – 10/05

Thánh Gọi

Thánh Chốt

Giải thưởng sẽ được trả vào ví Appay.

Một lần nữa, xin chúc mừng các TSA đã xuất sắc giành chiến thằng và chúc các bạn sẽ có thêm nhiều bứt phá hơn trong những chương trình thi đua tiếp theo.

Xem nội dung chương trình thi đua tại đây.