Hướng xử lý lỗi đăng nhập Vymo

Kể từ ngày 01/09/2019, tất cả các hồ sơ log in lên hệ thống đều phải đươc log in bằng VYMO. Vì vậy, để tránh tình trạng tạo user VYMO bị chậm trễ, Anh/Chị vui lòng lưu ý:

Sale khi lên hồ sơ trên Appay yêu cầu nhập đúng và đầy đủ thông tin cá nhân (địa chỉ email bắt buộc nhập đúng để tạo được user VYMO)

– User VYMO của cấp quản lý không bị disable/vô hiệu hóa: (Rất nhiều user VYMO của cấp quản lý bị vô hiệu hóa do login dưới 5 lần/30 ngày, ảnh hưởng đến việc tạo user của Sales)

– Khi tạo user VYMO thành công Anh/Chị đăng nhập thường xuyên để tránh trường hợp bị vô hiệu hóa ( ít nhất 5 lần/1 tháng)

Đối với những trường hợp bị khóa sau khi được mở lại Ạm/Chị log in thì vui lòng : bấm quên mật khẩu để nhâp lại OTP và đặt lại mật khẩu mới (Mật khẩu mới không được trùng với 4 Mật khẩu đã đặt gần đây)

Bên cạnh đó, em gởi Anh/Chị thêm các thông tin sau:

– Link đăng nhập VYMO trên máy tính VYMO PORTAL dành cho cấp quản lý: https://fec.lms.getvymo.com/#/login