Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Office Lens cho hồ sơ giấy tờ sản phẩm MCredit

Phòng đào tạo thông báo đối với hình ảnh hồ sơ giấy tờ của sản phẩm MCredit có dung lượng lớn sẽ không upload được lên Appay. Vì vậy, anh/chị vui lòng tải ứng dụng OFFICE LENS ( Theo hướng dẫn bên dưới hoặc Xem tại đây ) để giảm dụng lượng hình ảnh chụp hồ sơ giấy tờ. 

Lưu ý:

  • Lưu hình ảnh ở dạng ” Bộ sưu tập” hoặc “Thư viện ảnh”. Tuyệt đối không được lưu file dưới dạng khác vì sẽ không upload lên được Appay.
  • Riêng hình ảnh chụp với khách hàng vẫn có thể dùng camera thường.

Hướng dẫn cụ thể như sau:

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.