Hướng dẫn nghiệp vụ giới thiệu nhân viên RSA

Tải ứng dụng Appay bằng cách nhấp vào đường dẫn: https://appay.vn/cai-dat/ , hỗ trợ hệ điều hành Android 4.4 và IOS 8.0 trở lên.

Bước 1: Đăng ký tài khoản miễn phí và đăng nhập nếu chưa có tài khoản Appay trước đó.

Bước 2: Tại trang chủ Appay, di chuyển đến mục [Danh sách nghiệp vụ] và chọn [RSA – giới thiệu nhân viên].

Bước 3: Chọn [Tạo tài khoản Appay] ở phía dưới cùng góc phải và nhập đầy đủ thông tin CTV mà bạn muốn giới thiệu.

Bước 4: Chọn nhân viên tư vấn (nếu có)[Lưu thông tin].

Bước 5: Theo dõi danh sách và kết quả hoạt động của CTV mà bạn giới thiệu.