Hướng dẫn nghiệp vụ cộng tác viên giới thiệu nhân viên

Lưu ý: RSA – giới thiệu nhân viên có thể đăng nhập với 2 tư cách PreDSA – giới thiệu khách hàng và RSA trong cùng 1 tài khoản.

1. Tổng quan về chức năng của APPAY

Tại giao diện trang chủ của APPAY bạn có thể dễ dàng quản lý những thông tin cá nhân của tài khoản:

  • Thay đổi ảnh đại diện
  • Quản lý túi tiền khả dụng và điểm khả dụng
  • Danh sách nhóm công việc
  • Kiến thức nghiệp vụ PreDSA – giới thiệu khách hàng và RSA – giới thiệu nhân viên
  • Những thông báo quan trọng

1.1 Thay đổi ảnh đại diện

Nhấp vào ảnh đại diện  để thay đổi ảnh đại diện và thông tin cá nhân như: số CMND, Địa chỉ, Email, số ĐT và tài khoản ngân hàng,…

1.2 Quản lý số tiền khả dụng và số điểm tích lũy khả dụng

Doanh số tại mục Danh sách nghiệp vụ sẽ phản ánh tiền hoa hồng và điểm thưởng tích lũy tạm thời của bạn trong tháng này.

Ví APPAY đặt tại đầu trang chủ sẽ phản ánh tiền hoa hồng và điểm thưởng tích lũy khả dụng của bạn trong tháng trước đã được đối soát thành công.

1.3 Kiến thức nghiệp vụ RSA
Tại mục Kiến thức nổi bật chọn [Kiến thức nghiệp vụ RSA], nơi cung cấp cho RSA những thông tin cần thiết về chính sách chi trả, hướng dẫn nghiệp vụ và các câu hỏi thông dụng trong quá trình làm việc của DSA.

1.4 Thông báo

Biểu tượng lá thư phía bên phải trên cùng của trang chủ là nơi tập hợp những thông báo quan trọng về tin tức khuyến mãi, chương trình thi đua tháng/ quý/ năm, chương trình du lịch thi đua đội nhóm, chương trình thưởng cho PreDSA – giới thiệu khách hàng và RSA,…

2. Hướng dẫn giới thiệu nhân viên mới

Tại mục Danh sách nghiệp vụ RSA chọn vai trò [RSA – giới thiệu nhân viên] rồi tiến hành theo từng bước sau:

Bước 1: Tại trang [FE Credit], chọn [Tạo tài khoản APPAY]

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Bước 3: Chọn [Lưu thông tin], tại đây hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của cộng tác viên mới bao gồm việc đã tham gia APPAY chưa.

Thông tin tài khoản của PreDSA mới mà bạn giới thiệu gồm tên đăng nhập + mật khẩu sẽ được gửi về tin nhắn của họ. Hãy hướng dẫn họ cài đặt và thao tác nghiệp vụ trên APPAY để kiếm hoa hồng.

3. Hướng dẫn theo dõi hoạt động của PreDSA thuộc mạng lưới

Tại mục Danh sách nghiệp vụ, RSA chọn vai trò [RSA – giới thiệu nhân viên]. Tại đây tình trạng hoạt động của PreDSA mà bạn giới thiệu bao gồm hồ sơ đang xử lý, hồ sơ thành công và hồ sơ thất bại đều được cập nhật.