Hướng dẫn nghiệp vụ cộng tác viên giới thiệu khách hàng

Lưu ý: PreDSA – CTV giới thiệu khách hàng có thể đăng nhập với 2 tư cách là PreDSA và RSA – CTV phát triển mạng lưới trong cùng 1 tài khoản.

1. Tổng quan về chức năng của APPAY

Tại giao diện trang chủ của APPAY bạn có thể dễ dàng quản lý những thông tin cá nhân của tài khoản:

  • Thay đổi ảnh đại diện
  • Quản lý túi tiền khả dụng và điểm khả dụng
  • Danh sách nhóm công việc
  • Kiến thức nghiệp vụ PreDSA – CTV phát triển khách hàng và RSA – CTV phát triển nhân viên
  • Những thông báo quan trọng

1.1 Thay đổi ảnh đại diện

Nhấp vào ảnh đại diện  để thay đổi ảnh đại diện và thông tin cá nhân như: số CMND, Địa chỉ, Email, số ĐT và tài khoản ngân hàng,…

 1.2 Quản lý số tiền khả dụng và số điểm tích lũy khả dụng

Doanh số tại mục Danh sách nghiệp vụ sẽ phản ánh tiền hoa hồng và điểm thưởng tích lũy tạm thời của bạn trong tháng này.

Ví APPAY đặt tại đầu trang chủ sẽ phản ánh tiền hoa hồng và điểm thưởng tích lũy khả dụng của bạn trong tháng trước đã được đối soát thành công.

1.3 Kiến thức nghiệp vụ PreDSA – CTV phát triển khách hàng

Tại mục Kiến thức nổi bật chọn [Kiến thức nghiệp vụ PreDSA], nơi cung cấp cho PreDSA những thông tin cần thiết của sản phẩm, chính sách chi trả, hướng dẫn về nghiệp vụ và các câu hỏi thông dụng trong quá trình làm việc của PreDSA.

1.4 Thông báo

Biểu tượng lá thư phía bên phải trên cùng của trang chủ là nơi tập hợp những thông báo quan trọng về tin tức khuyến mãi, chương trình thi đua tháng/ quý/ năm, chương trình du lịch thi đua đội nhóm, chương trình thưởng cho PreDSA – CTV phát triển khách hàng và RSA – CTV phát triển nhân viên,…

2. Hướng dẫn nhập hồ sơ khách hàng lên hệ thống

Khi biết khách hàng có nhu cầu vay vốn và phù hợp với 1 trong các hình thức vay của FE Credit, tại mục Danh sách nghiệp vụ PreDSA chọn vai trò [PreDSA – giới thiệu khách hàng] rồi tiến hành theo từng bước sau:

Bước 1: Tại trang [FE Credit], chọn [Giới thiệu khách hàng mới]

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết cho 1 hồ sơ theo hướng dẫn.

Bước 3: Chọn [Lưu hồ sơ], tại đây hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bao gồm 2 bước:

  • Kiểm tra hồ sơ trùng: Nếu số điện thoại hoặc CMND đã tồn tại trên hệ thống, sẽ không cho lưu hồ sơ.
  • Kiểm tra điều kiện vay sơ bộ: Hệ thống sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng của khách hàng dựa vào số CMND, qua đó sẽ có đánh giá bước đầu là ĐỦ ĐIỂU KIỆN hay KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN tham gia. Nếu đủ điều kiện sẽ cho lưu hồ sơ và ngược lại.

Hồ sơ khách hàng sau khi lưu thành công sẽ được chuyển sang cho các chuyên viên tư vấn tài chính.

Lưu ý: Kết quả ĐỦ ĐIỂU KIỆN chỉ là đánh giá sơ bộ bước đầu, còn nhiều yếu tố ảnh hưởng khác trong quá trình thẩm định hồ sơ khách hàng để có thể giải ngân thành công.

3. Theo dõi hồ sơ khách hàng đã nhập

Tại mục Danh sách nghiệp vụ, PreDSA chọn vai trò [PreDSA – giới thiệu khách hàng] và xem tất cả hồ sơ mà mình đã cập nhật lên hệ thống trong tháng hiện tại, bao gồm: trạng thái của từng hồ sơ và doanh số tạm tính đạt được trong tháng đó.

4. Cách xóa hồ sơ đã nhập

Tại mục Danh sách nghiệp vụ, PreDSA chọn vai trò [PreDSA – giới thiệu khách hàng] và nhấp vào hồ sơ khách hàng mà bạn muốn xóa.

Lưu ý: PreDSA chỉ có thể xóa hồ sơ khách hàng khi hồ sơ chưa được xử lý bởi chuyên viên tài chính của APPAY. Tại phần [Tình trạng hồ sơ], dòng “Cập nhật cuối: tên PreDSA/ tên của bạn” tức hồ sơ khách hàng này chưa được chuyển đi và có thể xóa.