Hướng dẫn đăng ký Auto Debit qua ngân hàng BIDV

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo hiện tại FE hợp tác chi hộ ( với các sản phẩm làm qua hệ thống Pega) và thu hộ với BIDV, trong đó dịch vụ thu hộ có thu tại quầy, thu qua Auto Debit (trích nợ tự động), Internet Banking và Mobile banking.

 

Về file hướng dẫn đăng ký nộp tiền và Biểu mẫu đăng ký trích nợ tự động – Auto Debit, vui lòng xem file đính kèm.

 

Nhờ anh/chị thông báo đến các bạn Sale tư vấn cho khách hàng về dịch vụ này nhằm đảm bảo khách hàng có thể thanh toán 1 cách thuận lợi nhất.

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ BIDV: Xem tại đây

Hướng dẫn nộp tiền vay FEC: Xem tại đây