Hướng dẫn chức năng tham gia nhiều cộng đồng trên Appay

Appay xin thông báo đến anh/chị về việc cập nhật phiên bản mới. Với lần cập nhật này sẽ có thêm chức năng giúp 1 tài khoản có thể tham gia nhiều cộng đồng trên Appay. Trong quá trình thao tác, anh/chị lưu ý các điểm như sau:

1/ Một CMND và số điện thoại có thể tham gia nhiều cộng đồng trên Appay

2/Mỗi cộng đồng của cùng 1 user là một tài khoản riêng biệt, thực hiện nghiệp vụ trên cộng đồng nào sẽ tính kết quả trên tài khoản cộng đồng đó (Không liên kết, cộng dồn Doanh số,…. giữa nhiều cộng đồng trên cùng 1 tài khoản)

3/Việc tham gia vào cộng đồng nào sẽ phụ thuộc vào việc chọn đúng người giới thiệu của cộng đồng đó

Để nắm rõ thông tin và thao tác đúng, anh/chị vui lòng xem hướng dẫn: Xem tại đây

Anh/chị cập nhật thông tin