Hướng dẫn bán sản phẩm PL XSELL trên $Nap qua Appay

Appay thông báo về việc bán các sản phẩm PL XSELL và các sản phẩm khác trên $NAP thông qua APPAY.

Chi tiết thao tác hướng dẫn: Xem tại đây

Anh/chị cập nhật thông tin