Hotline tiếp nhận và tư vấn phòng chống Corona

GS Bách thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh cho biết: “Chúng ta chỉ có tầm 4-6 ngày để chuyển giai đoạn từ 30 ca lên mức 100-500 ca! Và khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1000-5000 ca!”

Hãy gọi ngay đến Trung tâm y tế gần nhất nếu có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh Corona, ngay cả khi bạn chưa xác định được vấn đề của mình, các Trung tâm y tế vẫn luôn sẵn sàng tư vấn.