[Hot hot] Chương trình thi đua sản phẩm Mcredit_No Courier

Appay xin phát động chương trình thi đua thưởng sản phẩm MC_No_Courier với thể lệ như sau:

Đối tượng: Tất cả nhân viên kinh doanh

Thời gian thi đua: 17/7/2020 – 31/7/2020

Giải thưởng:

1/ Cấp nhân viên kinh doanh: 200.000 VNĐ/ loan

2/ Cấp quản lý cấp 1 (quản lý trực tiếp sales): 100.000 VNĐ/ loan

Không giới hạn số lượng giải thưởng

Lưu ý:

  • Loan được tính là loan sau khi đã quy đổi theo chính sách bán hàng hiện tại
  • Chương trình chỉ áp dụng cho sản phẩm MC_no_courier
  • Sản phẩm chỉ được bán qua nghiệp vụ POS trên Appay. Sale lưu ý chọn trạng thái: “Khởi tạo hồ sơ vay MCredit_No_Courier” như hình bên dưới
  • Chi tiết quy trình và sản phẩm: Xem tại đây

Hình ảnh minh họa:

Chúc anh/chị thành công với dự án mới nhé !