Giàu hay nghèo không phải do định mệnh, tất cả đều phụ thuộc vào những thói quen hàng ngày của bạn

Người ta hay nói là “ đời có số” nhưng cái số nó lại phụ thuộc vào “ thói quen” vậy nên bạn muốn thay đổi số phận thì hãy thay đổi thói quen.

Các nhà nghiên cứu của đại học Indiana cho biết, khi bạn rèn luyện một thói quen có tác động tích cực tới cuộc sống của bạn, nó sẽ tự động cải thiện các lĩnh vực khác có liên quan. Giải thích điều này chính là những thói quen chủ chốt.

Thói quen chủ chốt là những hành vi có tính ảnh hưởng, là chất xúc tác để sinh ra các thói quen liên quan khác. Ví dụ như tập aerobic hàng ngày là thói quen chủ chốt. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, những người tập aerobic cũng có thói quen ăn uống lành mạnh. Họ ít hút thuốc lá, kiên nhẫn hơn với người khác. Họ cũng dùng thẻ tín dụng ít hơn và ít bị căng thẳng hơn. Điều này sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể của những người này.

Trong khi đó, thói quen luôn trích 10% thu nhập hàng tháng để tiết kiệm có thể kéo theo các thói quen tích cực khác như bạn sẽ thường xuyên sử dụng phiếu giảm giá, tiết kiệm, tái đầu tư vốn…

Thói quen luôn chủ động tiếp cận và làm quen với 5 khách hàng mỗi ngày sẽ tạo ra cho bạn một mạng lưới mối quan hệ tốt, điều này thậm chí có thể giúp bạn phát sinh thói quen chủ động bắt chuyện và yêu thích công việc của mình.

Đó là lí do tại sao, việc theo đuổi những thói quen tốt rất quan trọng: Những thói quen tốt sẽ dẫn đến nhiều thói quen tốt hơn. Và ngược lại, những thói quen xấu dẫn bạn đến nhiều điều tệ hại hơn. Thói quen chính là hệ thống kiểm soát cuộc sống của bạn. Nếu mục tiêu của bạn là được khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công, những thói quen tốt hàng ngày sẽ đưa bạn tiến gần hơn với mục tiêu.

Giàu và nghèo không phải do định mệnh hay hoàn cảnh. Chính bạn là người quyết định vận mệnh của mình, và các thói quen là một phần quan trọng trong con đường đi tới mục tiêu cuối cùng của cuộc sống.