Giải thưởng đặc biệt cho CTV giới thiệu khách hàng

Chương trình thi đua và trao thưởng đặc biệt dành riêng cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng – PreDSA. Cùng hoạt động hết công suất để nhận về giải thưởng cao nhất.