[FE vay tự doanh] Thông báo triển khai hồ sơ tại nghiệp vụ POS

Appay xin gửi đến Anh/Chị thông báo về các nội dung như sau liên quan đến dự án KIM AN (FEC TỰ DOANH):

  1. Lên hồ sơ bằng Appay tại nghiệp vụ POS. 
  2. Nhân viên nhập thông tin khách hàng cho sản phẩm FEC tự doanh tại nghiệp vụPOS sẽ được hưởng tỉ trọng 1 trước đây là 0.8).  
  3. Chi tiết về sản phẩm, Anh/Chị vui lòng xem bên dưới

Khu vực thẩm định Kim An: Xem tai đây

Thông tin sản phẩm: Xem tại đây

Thao tác sản phẩm trên Appay: Xem tại đây

Digipay kỳ vọng với sự tăng tỉ trọng này, các Anh/Chị quản lý sẽ có đủ kích cầu nhân viên tham gia bán hàng và tăng doanh số.

Anh/Chị cấp quản lý nắm thông tin và truyền thông rõ đến với nhân viên.

Các thắc mắc (nếu có) liên quan đến nội dung email này vui lòng phản hồi về hộp mail: kiman@digitel.vn