dsa-tín dụng khác 909

FC PL UP SUR CD A – 909

 

Đối tượng

Đối tượng

Khách hàng mua hàng hóa tại: Thế Giới Di Ðộng, Điện máy xanh, FPT, Viễn Thông A, Trần Anh, Vinpro và MediaMart

Độ tuổi

20 – 60 tuổi

Thu nhập

>= 3.000.000đ

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay

– Giá hàng hóa >= 10.000.000đ

Hạn mức vay

Giá hàng hóa * 1.7

Thời hạn vay

6 – 36 tháng

Khoản vay

10.000.000đ – 40.000.000đ

Lãi suất

– 3.75%/ tháng (lãi suất giảm dần)

– 2.12%/ tháng (lãi suất cố định)

– 45%/ năm (lãi suất theo năm)

Cư trú

Tại các tỉnh thành có sự hỗ trợ của FE Credit

Thủ tục đăng kí vay vốn

Khách hàng

CMND + Ảnh 3×4 + Hộ khẩu, tạm trú hoặc KT3 (nếu có)

Số điện thoại

Điện thoại di động bắt buộc

Thực địa tại nhà bắt buộc

Yêu cầu hồ sơ đi kèm

1. Hóa đơn/ Biên lai mua hàng/ Phiếu bảo hành hàng hóa phải có tên đầy đủ của KH, số điện thoại di động, giá hàng hóa (được in sẵn, không viết tay). Tên và số điện thoại của KH phải trùng với thông tin trên phiếu đề nghị vay.

– Trường hợp không có số điện thoại di động hoặc số điện thoại di động khác với phiếu đề nghị vay, địa chỉ của Khách hàng trên Hóa đơn/biên lai/ phiếu bảo hành phải trùng với thông tin trên phiếu đề nghị vay (số nhà nếu có, đường, phường, quận).

– Trường hợp Hóa đơn/ Biên lai/ Phiếu bảo hành không có họ (chỉ có tên) của Khách hàng, số điện thoại di động HOẶC địa chỉ (số nhà, đường, phường, quận) của Khách hàng trên Hóa đơn/ biên lai / phiếu bảo hành phải trùng với thông tin trên phiếu đề nghị vay. Tên phải trùng.

2. Thông tin trên Hóa đơn/ Biên lai/ phiếu bảo hành phải được đối chiếu trên trang web của dealer, vui lòng xem hướng dẫn tra cứu trong file “CD Sur – Einvoice search” (trường hợp bắt buộc phải nhập số điện thoại của Khách hàng khi tra cứu nhưng số điện thoại kg thể hiện trên E-invoice => được chấp nhận). Hóa đơn điện tử PHẢI được upload lên hệ thống

3. Hóa đơn/ Biên lai/ Phiếu bảo hành phải từ 6 key dealers sau: The Gioi Di Dong, Vien Thong A, FPT, Vinpro, MediaMart and Tran Anh.

4. Hóa đơn/ Biên lai/ Phiếu bảo hành phải trong vòng 12 tháng và không nhỏ hơn 15 ngày tính từ ngày khởi tạo hồ sơ.