• Chia sẻ

4244/ MC PLUS INSURANCE SUR DS 442

   Lưu ý: Bảo hiểm trên 1 năm
 
Đối tượng

Đối tượng

KH sở hữu bảo hiểm nhân thọ

 

Độ tuổi

20 - 60 tuổi

 

Thu nhập

Từ 3,000,000đ trở lên

 
Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay

Phí bảo hiểm >= 2,000,000đ/ năm

 

Hạn mức thẻ

100 lần phí tháng

 

Thời hạn thẻ

Không thời hạn

 

Khoản thẻ

10,000,000đ - 25,000,000đ

 

Lãi suất

- 2,37%/ tháng (lãi suất cố định)

- 4,08%/ tháng (lãi suất giảm dần)

- 49%/ năm (lãi suất theo năm)

 

Cư trú

Tại các tỉnh thành có sự hỗ trợ của FE Credit

 
Thủ tục đăng kí vay vốn

Khách hàng

CMND + Ảnh 3x4 + Hộ khẩu, tạm trú hoặc KT3 (nếu có)

 

Số điện thoại

Di động và cố định công ty

 

Yêu cầu hồ sơ đi kèm

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ photo