• Chia sẻ

FC UP PL GOV EMPLOYEE 1 SI - 479

Lưu ý:

- Dành cho nhân viên cơ quan nhà nước không nằm trong biên chế.

- Dành cho cơ quan nhà nước (Cat A, Cat B).

- Không áp dụng cho khách hàng thuộc Quân Đội và Bộ Công An.

Đối tượng

Đối tượng

Dành cho khách hàng nhân viên hưởng lương

Độ tuổi

20 - 60 tuổi

Thu nhập

Từ 3.000.000đ/ tháng trở lên

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay

Lương >= 3,000,000đ

Hạn mức vay

- 6 lần cho vị trí không phải là quản lý

- 7 lần cho vị trí quản lý (cấp trưởng phòng trở lên)

Thời hạn vay

6 - 36 tháng

Khoản vay

10.000.000đ - 30.000.000đ

Lãi suất

- 1,66%/ tháng (lãi suất cố định)

- 2,92%/ tháng (lãi suất giảm dần)

- 35%/ năm (lãi suất theo năm)

Cư trú

Tại các tỉnh thành có sự hỗ trợ của FE Credit

Thủ tục đăng kí vay vốn

Khách hàng

CMND + Ảnh 3x4 + Hộ khẩu, tạm trú hoặc KT3 (nếu có)

Số điện thoại

Di động và cố định công ty

Yêu cầu hồ sơ đi kèm

TH1: KH cung cấp sao kê ngân hàng 3 tháng thu nhập liên tục gần nhất ở cty hiện tại. TH2: KH cung cấp sao kê ngân hàng 6 tháng có thu nhập liên tục gần nhất (không tính tối đa 2 tháng liên tục không có thu nhập. Chỉ chấp nhận 1 lần ngắt quãng để kiếm việc và xét tối đa 2 công ty). TH3: KH cung cấp giấy tờ chứng minh công việc và thu nhập: - Giấy tờ chứng minh công việc (HĐLĐ/ XNCT, ...) - Giấy tờ chứng minh thu nhập (Bảng lương/ Phiếu lương/ Xác nhận lương,...) thể hiện 3 tháng thu nhập liên tục gần nhất.

Lưu ý: Trường hợp giấy tờ chứng minh thu nhập thiếu thông tin theo yêu cầu của bộ Quy định về giấy tờ, KH buộc phải cung cấp HĐLĐ.

- Không bắt buộc khách hàng có BHXH