• Chia sẻ

FC UP PL CAT C SI - 306

Lưu ý:

- Dành cho công ty hoạt động dưới 2 năm

Đối tượng

Đối tượng

Dành cho khách hàng nhân viên hưởng lương

Độ tuổi

20 - 60 tuổi

Thu nhập

Từ 3.000.000đ/ tháng trở lên

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay

Lương >= 3,000,000

Hạn mức vay

4 lần thu nhập

Thời hạn vay

6 - 24 tháng

Khoản vay

10.000.000đ - 20.000.000đ

Lãi suất

- 2,95%/ tháng (lãi suất cố định)

- 5,00%/ tháng (lãi suất giảm dần)

- 60%/ năm (lãi suất theo năm)

Cư trú

Tại các tỉnh thành có sự hỗ trợ của FE Credit

Thủ tục đăng kí vay vốn

Khách hàng

CMND + Ảnh 3x4 + Hộ khẩu, tạm trú hoặc KT3 (nếu có)

Số điện thoại

Di động và cố định công ty

Yêu cầu hồ sơ đi kèm

- Hợp đồng lao động/ Xác nhận công tác

- Sao kê lương/ Bảng lương/ Xác nhận lương/ Phiếu lương

 - Không bắt buộc khách hàng có BHXH