• Chia sẻ

PEGA FC UP L@w LIMITED

Đối tượng

Đối tượng

Khách hàng là cán bộ nhân viên tại các công ty/ doanh nghiệp đã được đánh giá bởi VPBFC thông qua kênh Loan@Work

 

Độ tuổi

20 - 60 tuổi

 

Thu nhập

Từ 3.000.000đ/ tháng trở lên

 
Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay

Lương >= 3,000,000đ

 

Hạn mức vay

8 lần thu nhập

 

Thời hạn vay

6 - 36 tháng

 

Khoản vay

10.000.000đ - 20.000.000đ

 

Lãi suất

- 3,75%/ tháng (lãi suất giảm dần)

- 45%/ năm (lãi suất theo năm)

 

Cư trú

Tại các tỉnh thành có sự hỗ trợ của FE Credit

 
Thủ tục đăng kí vay vốn

Khách hàng

CMND + Ảnh 3x4 + Hộ khẩu, tạm trú hoặc KT3 (nếu có)

 

Số điện thoại

Di động và cố định công ty

 

Yêu cầu hồ sơ đi kèm

- Hợp đồng lao động/ Xác nhận công tác

- Bảng xác nhận lương tập thể