• Chia sẻ

PEGA FC UP SUR INS LIGHT NEW - 614

Lưu ý:

- 2 triệu ≤ Phí bảo hiểm < 3 triệu/năm.

Đối tượng

Đối tượng

KH đang có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 

Độ tuổi

20 - 60 tuổi

 

Thu nhập

- Thu nhập >= 3,000,000đ/ tháng

- Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm phải >=1 năm

 
Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay

- 2.000.000 ≤ Phí bảo hiểm < 3.000.000/năm.

- Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm phải >=1 năm.

 

Hạn mức vay

Phí BH tháng × 100

 

Thời hạn vay

6 - 36 tháng

 

Khoản vay

10.000.000đ - 25.000.000đ

 

Lãi suất

- 2,27 %/ tháng (lãi suất cố định)

- 3,91 %/ tháng (lãi suất giảm dần)

- 47 %/ năm (lãi suất theo năm)

 

Cư trú

Tại các tỉnh thành có sự hỗ trợ của FE Credit

 
Thủ tục đăng kí vay vốn

Khách hàng

CMND + Ảnh 3x4 + Hộ khẩu, tạm trú hoặc KT3 (nếu có)

 

Số điện thoại

Di động và cố định công ty

 

Yêu cầu hồ sơ đi kèm

- 2 triệu ≤ Phí bảo hiểm < 3 triệu/năm.

- Cần 1 kỳ phí năm hoặc 1 kỳ phí quý hoặc 3 kỳ phí tháng.