Đột ngột mất việc do Covid-19, phải làm sao?

Ngoài những ảnh hưởng to lớn về nhân mạng, dịch COVID-19 còn là tác nhân chính kéo nền kinh tế đi xuống. Khiến cho nhiều người lao động bị giảm lương hay tệ hơn là mất việc, mất thu nhập dẫn đến hậu quả nặng nề. 

Hàng triệu người lao động mất việc dẫn theo hệ quả nguồn thu nhập của gia đình rơi vào tình trạng khó khăn. 

Để phầm nào giảm bớt khó khăn, APPAY cùng OPES đã kịp thời cho ra sản phẩm Bảo hiểm Mất việc nhằm hỗ trợ tài chính thiết thực cho người lao động.

Bảo hiểm Mất việc làm – OPES ProActive sản phẩm những ưu điểm vượt trội cùng quy trình giải quyết đơn giản, nhanh chóng phù hợp cho mọi đối tượng (có hoặc không có hợp đồng lao động đều được).

Bên cạnh đó, gói Bảo hiểm còn sở hữu nhiều quyền lợi hấp dẫn:

Bảo hiểm Mất việc làm – OPES ProActive được chính thức đưa vào khai thác trên ứng dụng Appay từ 07/04/2020 với mức hoa hồng cực hấp dẫn cho người dùng.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết tại đây.