Digipay tặng bảo hiểm nCoV SHIElD trị giá 100,000,000 đồng cho nhân viên