[DIGIPAY] Chính sách quy đổi sản phẩm Tháng 09/2019

Appay xin thông báo đến anh/chị chính sách quy đổi sản phẩm Tháng 09.2019.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin

Chi tiết chính sách quy đổi: Xem tại đây