[DIGIPAY] Chính sách dự án Easy Credit – Tháng 09.2019

Phòng Hỗ Trợ Dự Án DGP – EASY CREDIT xin thông báo đến Anh/Chị các chính sách dự án Easy Credit, trong đó có những cập nhật mới như sau:

1_Qui định đối với nhân viên vi phạm

2_Hoa hồng dành cho nghiệp vụ THU NHẬN HỢP ĐỒNG VAY

Chi tiết Anh/Chị vui lòng: Xem tại đây

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin

Các thắc mắc (nếu có) liên quan đến nội dung email này vui lòng phản hồi về hộp mail: easycredit@digitel.vn