Điều chỉnh quy định tạm giữ hoa hồng đối với dự án Mcredit

Appay thông báo điều chỉnh Quy định tạm giữ đối với hoa hồng của dự án Mcredit từ tháng 12/2020 như sau:

Từ kỳ hoa hồng tháng 12/2020: Thanh toán 100% hoa hồng, KHÔNG tạm giữ, KHÔNG khấu trừ Del

Hoa hồng đã tạm giữ của kỳ tháng 10,11/2020: sẽ hoàn trả cùng kỳ thanh toán hoa hồng tháng 12/2020 (nếu không bị nghi ngờ Fraud hoặc bị vi phạm Fraud tính tới thời điểm thanh toán)

Với chính sách siêu hấp dẫn này các bạn hãy cùng Appay bùng nổ cuối năm nhé!