Điều chỉnh phí tối thiểu BHXM Toàn Diện

Theo yêu cầu của đơn vị cung cấp sản phẩm bảo hiểm (PTI – Công văn đính kèm), nhằm khắc phục tình trạng các gói bảo hiểm giá trị nhỏ làm tăng chi phí vận hành, quản lý ảnh hưởng khoản trích lập dự phòng bồi thường cho Khách hàng, kể từ Thứ Hai, ngày 05/08/2019, sản phẩm Bảo Hiểm Xe Máy Toàn Diện sẽ áp dụng mức phí tối thiểu cho các chương trình như sau:

  • Chương trình C : phí tối thiểu 50.000/ hợp đồng (đã bao gồm VAT)
  • Chương trình B : phí tối thiểu 100.000/hợp đồng (đã bao gồm VAT)
  • Chương trình A : phí tối thiểu 220.000/hợp đồng (đã bao gồm VAT)

Lưu ý: Các mức phí tối thiểu nêu trên KHÔNG áp dụng trong trường hợp mua kèm gói cứu hộ ZuttoRide trong Chương Trình Bảo Hiểm