[Điều chỉnh chính sách]_Chính sách Giám sát bán hàng


Appay thông báo điều chỉnh chính sách “CHÍNH SÁCH GIÁM SÁT BÁN HÀNG_SUP”  có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2019
Lưu ý:
1. Chính sách này áp dụng từ 01/11/2019 và thay thế cho các chính sách SUP đã ban hành trước đó.
2. Tất cả các Sup thăng tiến hoặc tuyển dụng mới từ tháng 11 sẽ áp dụng theo chính sách này. Những Sup đang hưởng theo chính sách cũ thì vẫn tiếp tục áp dụng cho đến kỳ đánh giá xét hạng.
3. Công tác phí của Sup: Không áp dụng

Anh chị quản lý vui lòng xem kỹ nội dung chính sách & truyền thông lại cho nhân viên bên dưới
Nếu không xem được nội dung email này, vui lòng bấm vào đây: http://bit.ly/2PpoRP1


Trong quá trình hoạt động nếu có điểm nào chưa rõ hoăc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bán hàng, anh chị vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ:


Bộ phận Chính sách bán hàng Digipay
Người liên hệ : Lâm Thị Hoàng Giàu
Email: chinhsach@digitel.vn
Điện thoại/ Zalo: 0937.588.228
Skype: giau.hoang