Điều chỉnh chính sách hoa hồng đối với CTV (preDSA) giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay và cấp Quản lý (RSA) trên Appay

Appay xin thông báo điều chỉnh chính sách hoa hồng đối với CTV (preDSA) tìm kiếm, giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay và cấp Quản lý (RSA) trên Appay cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hoa hồng:

2. Hiệu lực : từ ngày 11/11/2020 (áp dụng đối với các hồ sơ giải ngân từ ngày 11/11/2020)

Lưu ý:

  • Hoa hồng của RSA chỉ được tính khi CTV (preDSA) chỉ thực hiện nghiệp vụ preDSA.
  • Các chính sách khác trên Appay không thay đổi.

Các bạn hãy mở rộng tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay với các sản phẩm của Appay vào thời điểm cuối năm nhé!

Chúc các bạn thành công!