DGP- Thông báo thay đổi chính sách áp dụng đối với vị trí Pre_DSA thuộc kênh POS

Công ty Digipay trân trọng thông báo đến anh, chị chính sách mới áp dụng từ ngày 01/03/2019 dành cho nghiệp vụ Pre_DSA. Anh, chị vui lòng xem file đính kèm.

Chính sách Pre DSA: https://bit.ly/2HsnhrO

 

Mọi thắc mắc anh, chị vui lòng liên hệ :

Bộ phận Đối tác nhân sự

Email: doitacnhansu@digitel.com.vn

Hotline: 0911702266