Đăng ký nhận Lead MCredit

Khách hàng Mcredit đang được Telesales Digipay gửi xuống cho Courier APPAY được  tính tỷ trọng nghiệp vụ lên đến 0.3 cho cả Courier và Cấp quản lý.

Bạn đã đăng ký nhận lead chưa? Liên hệ đội hỗ trợ Appay qua số điện thoại 08999.09789 hoặc email: hotro@appay.vn để được hướng dẫn đăng ký nhé.