Contest TSA trong thời gian làm việc tại nhà

Nhằm hỗ trợ tăng thêm thu nhập và tạo động lực cho khối TSA trong thời gian làm việc tại nhà mùa Covid-19, công ty Digipay tổ chức chương trình thi đua với nội dung như sau:

  • Đối tượng tham gia: TSA Digipay toàn sàn
  • Thời gian: Từ ngày 6/3 đến hết thời gian làm việc tại nhà
  • Tần suất trao giải: hàng tuần

Chương trình có 3 loại giải thưởng.

Giải 1: Thánh gọi

  • Giá trị: 200.000 vnđ/ giải/ tuần
  • Số lượng: 3 giải 
  • Điều kiện: Top 3 bạn có talktime hợp lệ cao nhất tuần, tối thiểu 2h30’/ ngày thường, tối đa 1h15’/ thứ bảy.

Trong trường hợp TSA chủ động tăng ca ngày chủ nhật, talktime ngày chủ nhật cũng sẽ được cộng để xét thi đua nhưng không yêu cầu thời lượng tối thiểu. 

Ví dụ: Thứ 2-6 có talktime 150 phút, thứ bảy có talktime 80 phút và chủ nhật là 20 phút. Tổng thời lượng talktime hợp lệ để xết thưởng của bạn là 250 phút (150 + 80 + 20).

Giải 2: Thánh chốt

  • Giá trị: 500.000 vnđ/ giải/ tuần
  • Số lượng: 1 giải
  • Điều kiện: Sale đạt % target tuần cao nhất, tối thiểu 90% target

Ví dụ: TSA Nguyễn Văn A thuộc dự án GNN có doanh số tuần thứ nhất là 100 mil, đạt 95% target tuần. Bạn A đủ điều kiện nhận thưởng.

Giải đặc biệt: Thánh TSA

Trong thời gian làm việc tại nhà, TSA nào đạt cùng lúc cả 2 giải thưởng trên, BTC sẽ thưởng nóng thêm 1.000.000 vnđ.

Lưu ý: TSA không có fraud dưới bất ky hình thức nào, nếu phát hiện sẽ khấu trừ vào lương/HH sau khi trao giải.

Chúc các bạn thành công!