[Contest] Chương trình thi đau khởi động Mcredit tháng 10

Phòng hỗ trợ kinh doanh xin thông báo CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA KHỞI ĐỘNG MCREDIT THÁNG 10/2018

–       Đối tượng: DSA/ TL/ SUP

–       Thời gian áp dụng: được áp dụng trong tháng 10/2018

–       Thông tin chi tiết như sau:

Xem chi tiết vui lòng tại đây:  https://goo.gl/gs2r3h