Trao giải thi đua Bảo Hiểm Khoản Vay BSH

Tưng bừng chào đón Bảo Hiểm Khoản Vay Ver 2 được cung cấp bởi công ty BSH, chương trình thi đua NHANH – NÓNG – HẤP DẪN diễn ra duy nhất trong ngày 23/6 đã có kết quả.

Họ và tên Doanh số Giải thưởng 1 Giải thưởng 2
NGUYỄN THỊ TÌNH – CC 130082 7 BH Tai Nạn          800,000
NGUYỄN LỆ HOÀN -CC130011 5 BH Tai Nạn          800,000
PHẠM THỊ THƯƠNG 5 BH Tai Nạn          800,000
TẠ THỊ THỦY – CC136275 5 BH Tai Nạn          800,000
CC110098 4 BH Tai Nạn          400,000
CC130120 4 BH Tai Nạn          400,000
HOÀNG THỊ HƯƠNG LÊ 3 BH Tai Nạn          200,000
BÙI VĂN PHI 2 BH Tai Nạn          100,000
CC102171 LÊ BÙI THU NGÂN 2 BH Tai Nạn          100,000
HOÀNG THỊ LAN 2 BH Tai Nạn          100,000
LÊ THỊ ANH THƯ 2 BH Tai Nạn          100,000
NGUYỄN THỊ QUYÊN 2 BH Tai Nạn          100,000
PHAN THỊ HẢI YẾN 2 BH Tai Nạn          100,000
BÙI THỊ HỒNG NHUNG 1 BH Tai Nạn  
CC102244 1 BH Tai Nạn  
CC109096 1 BH Tai Nạn  
CC120386 1 BH Tai Nạn  
CC124094 1 BH Tai Nạn  
CC141160 1 BH Tai Nạn  
CC159012 1 BH Tai Nạn  
ĐẶNG THỊ LỆ THU 1 BH Tai Nạn  
ĐẶNG THỊ NGỌC HOA 1 BH Tai Nạn  
ĐẶNG VĂN CHÂU 1 BH Tai Nạn  
ĐỖ HỒNG PHÚC 1 BH Tai Nạn  
ĐỖ THÁI SƠN 1 BH Tai Nạn  
ĐỖ THỊ NGỌC HIỂN 1 BH Tai Nạn  
HOÀNG THỊ CÚC 1 BH Tai Nạn  
HOÀNG THỊ HỒNG TRANG 1 BH Tai Nạn  
LÊ THỊ HẰNG 1 BH Tai Nạn  
NGUYEN THANH TUNG 1 BH Tai Nạn  
NGUYỄN THỊ GIANG 1 BH Tai Nạn  
PHẠM THỊ THỦY TIÊN 1 BH Tai Nạn  
PHUC VO 1 BH Tai Nạn  
TRẦN LỆ QUYÊN CC118101 1 BH Tai Nạn  
TRẦN THỊ NGỌC CẨM 1 BH Tai Nạn  
  • Giải thưởng 1 sẽ được đưa danh sách cho bộ phận có trách nhiệm mua và liên hệ trao cho người trúng giải
  • Giải thưởng 2 sẽ được cộng tiền vào ví Appay vào ngày 26/6

Chương trình được tài trợ bởi công ty bảo hiểm BSH.