Công bố giải và gia hạn CT bán bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm thẻ tín dụng

Xin chúc mừng 2 bạn được thưởng nóng 1.000.000 vnđ nhân ngày 7/7 ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm thẻ tín dụng

Danh sách đạt giải:

Họ và tên Doanh số Giải thưởng
CC110037 9 BH thẻ tín dụng 1,000,000 vnđ
HỒ NGỌC MINH  10 BH thẻ tín dụng 1,000,000 vnđ

BTC sẽ gia hạn chương trình chương trình để tìm đủ số người đạt giải. Thời gian gia hạn như sau:

Chương trình 1: Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cá Nhân (SKCN)

– TOP 2 người dùng có doanh số bán bảo hiểm SKCN cao nhất trong ngày 13/7.

– Đạt từ 5 đơn hàng thành công trở lên (>=5).

Chương trình 2: Bảo Hiểm Thẻ Tín Dụng (TTD)

– TOP 2 người dùng có doanh số bán bảo hiểm TTD cao nhất trong ngày 13/7.

– Đạt từ 5 đơn hàng thành công trở lên (>=5).

Trong trường hợp đồng giải thưởng, BTC sẽ xét dựa trên tổng doanh số thực bán cao hơn và thời gian đạt điều kiện chương trình sớm hơn.

Chúc các bạn may mắn!