Công bố giải CT bán bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm thẻ tín dụng Tháng 7

Xin chúc mừng 1 bạn duy nhất được thưởng nóng 1.000.000 vnđ  khi có doanh số bảo hiểm thẻ tín dụng cao nhất trong ngày 13/7.

Danh sách đạt giải:

Họ và tên Doanh số Giải thưởng Ngày
CC110052 13 BH thẻ tín dụng 1,000,000 vnđ 13/7
CC110037 9 BH thẻ tín dụng 1,000,000 vnđ 7/7
HỒ NGỌC MINH  10 BH thẻ tín dụng 1,000,000 vnđ 7/7

Nội dung chương trình

Chương trình 1: Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cá Nhân (SKCN)

– TOP 2 người dùng có doanh số bán bảo hiểm SKCN cao nhất trong ngày 13/7.

– Đạt từ 5 đơn hàng thành công trở lên (>=5).

Chương trình 2: Bảo Hiểm Thẻ Tín Dụng (TTD)

– TOP 2 người dùng có doanh số bán bảo hiểm TTD cao nhất trong ngày 13/7.

– Đạt từ 5 đơn hàng thành công trở lên (>=5).

Trong trường hợp đồng giải thưởng, BTC sẽ xét dựa trên tổng doanh số thực bán cao hơn và thời gian đạt điều kiện chương trình sớm hơn.

Chương trình đã kết thúc.