Chú Ong năng động tháng 7

Tháng Bảy tiền chảy về túi với 5 chương trình thi đua hoành tráng dành cho mọi đối tượng trên Appay. 

Chương trình 1: Chú Ong Chăm Chỉ

Điều kiện tiên quyết:

 • Top 5 bạn có số ngày bán bảo hiểm trên Appay cao nhất trong tháng
 • Ngày bán là ngày có phát sinh phí bảo hiểm tối thiểu 250.000 vnđ

BTC sẽ trao giải dựa trên TOP 5 bạn có tỉ lệ ngày bán cao nhất trong tháng với các giải thưởng như sau:

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Ngày bán tối thiểu

1 giải Nhất

5.000.000 vnđ

20 ngày

1 giải Nhì

4.000.000 vnđ

17 ngày

1 giải Ba

3.000.000 vnđ

15 ngày

1 giải tư

2.000.000 vnđ

12 ngày

1 giải Năm

1.000.000 vnđ

10 ngày

Đối tượng: Người dùng Appay

Sản phẩm: Tất cả các sản phẩm bảo hiểm

Thời gian: 1/7/2020 – 31/7/2020

Hình thức trao giải: Tiền vào ví Appay

Nếu đồng giải thưởng, BTC sẽ xét dựa trên tiêu chí:

 • Doanh số thực bán cao hơn
 • Đạt điều kiện chương trình sớm hơn. 

_______________________________________

Chương trình 2: Chú Ong Lực Sĩ

Điều kiện tiên quyết:

 • Top 4 bạn có doanh số bảo hiểm cao nhất trong đợt thi
 • Doanh số tối thiểu tuỳ theo từng giải

BTC sẽ trao giải dựa trên điều kiện tiên quyết với các giải thưởng như sau:

Giải

Giá trị

Doanh số tối thiểu

1 giải Nhất

2.000.000 vnđ

>= 3.500.000 vnđ

1 giải Nhì

1.500.000 vnđ

>= 3.000.000 vnđ

1 giải Ba

1.000.000 vnđ

>= 2.500.000 vnđ

1 giải Tư

500.000 vnđ

>= 2.000.000 vnđ

Đối tượng: Người dùng Appay

Thời gian:

 • Đợt 1: 1/7/2020 – 8/7/2020
 • Đợt 2: 9/7/2020 – 16/7/2020
 • Đợt 3: 17/7/2020 – 24/7/2020
 • Đợt 4: 25/7/2020 – 1/8/2020

Hình thức trao giải: Tiền vào ví Appay

Tần suất trao giải: Từng đợt

Nếu đồng giải thưởng, BTC sẽ xét dựa vào người đạt điều liện sớm hơn.

 _______________________________________

Chương trình 3: Thi Đua Bảo Hiểm Cấp Quản Lý Trực Tiếp

 Điều kiện tiên quyết:

 • Top 4 quản lý NVKD trực tiếp có doanh số bảo hiểm cao nhất trong thời gian thi đua
 • Doanh số tối thiểu 30.000.000 vnđ (không tính doanh số tự bán)

Giải

Giá trị giải thưởng

1 giải Nhất

2.000.000 vnđ

1 giải Nhì

1.500.000 vnđ

1 giải Ba

1.000.000 vnđ

1 giải Tư

500.000 vnđ

Đối tượng: Quản lý NVKD trực tiếp (quản lý cấp 1)

Sản phẩm: Tất cả các sản phẩm bảo hiểm

Thời gian: 1/7/2020 – 31/7/2020

Hình thức trao giải: Tiền vào ví Appay

Nếu đồng giải thưởng, BTC sẽ xét dựa vào thứ tự sau để xét giải:

 • Tỉ lệ NVKD có phát sinh bán bảo hiểm cao hơn
 • Thời gian đạt điều kiện chương trình sớm hơn

 _______________________________________

Chương trình 4: Thi Đua Khoản Vay Dành Cho Người Dùng Appay

Điều kiện tiên quyết:

 • Top 4 người dùng Appay có hợp đồng giải ngân (PL) sau qui đổi cao nhất trong thời gian thi đua
 • Tối thiểu 2 hợp đồng giải ngân sau qui đổi

Giải

Giá trị

1 giải Nhất

2.000.000 vnđ

1 giải Nhì

1.500.000 vnđ

1 giải Ba

1.000.000 vnđ

1 giải Tư

500.000 vnđ

Đối tượng: Người dùng Appay

Sản phẩm: Tất cả sản phẩm tài chính (PL) trừ FEC

Thời gian: 1/7/2020 – 31/7/2020

Hình thức trao giải: Tiền vào ví Appay

Trong trường hợp đồng giải thưởng, BTC sẽ xét dựa vào thứ tự sau để xét giải:

 • Số tiền vay thực bán cao hơn
 • Thời gian đạt điều kiện chương trình sớm hơn

 _______________________________________

Chương trình 5: Thi Đua Khoản Vay Cấp Quản Lý Trực Tiếp

Điều kiện tiên quyết:

 • Top 4 quản lý NVKD trực tiếp có hợp đồng giải ngân (PL) sau qui đổi cao nhất trong thời gian thi đua

Giải

Giá trị

HĐGN qui đổi

1 giải Nhất

2.000.000 vnđ

25

1 giải Nhì

1.500.000 vnđ

20

1 giải Ba

1.000.000 vnđ

15

1 giải Tư

500.000 vnđ

10

Đối tượng: Quản lý NVKD trực tiếp, quản lý cấp 1

Sản phẩm: Tất cả sản phẩm tài chính (PL) trừ FEC

Thời gian: 1/7/2020 – 31/7/2020

Hình thức trao giải: Tiền vào ví Appay

Trong trường hợp đồng giải thưởng, BTC sẽ xét dựa vào thứ tự sau để xét giải:

 • Số tiền vay thực bán cao hơn
 • Tỉ lệ NVKD có hoạt động phát sinh hợp đồng vay cao hơn
 • Thời gian đạt điều kiện chương trình sớm hơn

Digipay và Appay hân hạnh tài trợ chương trình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi, chúc các bạn thành công!