Chính sách hoa hồng dành cho nhân viên đi ký Easy Credit

APPAY xin gửi đến Anh/Chị chính sách hoa hồng dành cho nhân viên đi ký Easy Credit như sau:

MÃ NGHIỆP VỤ APPAY  DIỄN GIẢI HOA HỒNG
KÝ HỢP ĐỒNG VAY VỐN Đưa hợp đồng giải ngân cho khách hàng ký nhận và nộp về đối tác Tháng 8.2019: 150.000 vnd/khách hàng ký thành công

Chỉ áp dụng cho sản phẩm EASY CREDIT

Chính sách này sẽ được cập nhật thay đổi hàng tháng

 

Bảng cập nhật tỉ trọng đầy đủ, Anh/Chị vui lòng xem trong file tại đây.