Chính sách chuyên viên bán hàng Appay áp dụng từ ngày 01/10/2019

Digipay thông báo ban hành chính sách “CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG APPAY”  có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Lưu ý:

  1. Chính sách này bao gồm 2 vị trí : Chuyên viên bán hàng Appay (Mã DSA) và Chuyên viên bán hàng Appay Cao Cấp (Mã DSA_CC).
  2. Chính sách này áp dụng cho toàn bộ chuyên viên bán hàng Appay ( Mã DSA) từ ngày 01/10/2019.
  3. Đối với Chuyên viên bán hàng Appay Cao cấp (mã mới: DSA_CC , mã cũ: DSA_CR3_FIX):
  • Áp dụng cho các trường hợp thăng tiến mới từ ngày 01/10/2019.

Ví dụ: DSA tới tháng 10/2019 là tới hạn đánh giá thăng tiến, kết quả được thăng tiến lên DSA_CC => DSA_CC sẽ được áp dụng chính sách mới.

  • Các trường hợp đang là DSA_CC vẫn áp dụng chính sách cũ (ban hành từ tháng 8/2019) đến khi nào rớt hạng hoặc duy trì hạng vào kỳ đánh giá tiếp theo

Ví dụ: DSA_CC tới tháng 10/2019 là tới hạn đánh giá thăng tiến, kết quả được duy trì vị trí DSA_CC => DSA_CC sẽ được áp dụng chính sách mới.

DSA mới vừa được thăng tiến lên DSA_CC từ tháng 9/2019 thì chính sách áp dụng của bạn là chính sách DSA_CC (chính sách DSA_CR3_fix) cũ – cs ban hành t8/2019) => đến tháng 11/2019 là đến hạn đánh giá nếu vẫn duy trì vị trí DSA_CC thì sẽ áp dụng chính sách mới (cs ban hành ngày 02/10/2019).

Chính sách thay đổi mức hoa hồng và cách tính hoa hồng nên vui lòng xem kỹ nội dung chính sách.

Vui lòng bấm vào đây để xem chính sách tại đây

Trong quá trình hoạt động nếu có điểm nào chưa rõ về chính sách hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bán hàng,  anh chị vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ:

Email: chinhsach@digitel.vn