[Cập nhật] Triển khai thử nghiệm sản phẩm CD Surrogate

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc hướng dẫn thêm chứng từ với sản phẩm CD Surrogate

  • Với sản phẩm mới này, ngoài những giấy tờ cơ bản như các sản phẩm khác (CMND, hộ khẩu…), sales phải upload thêm hình ảnh liên quan đến hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử là hóa đơn sau khi được tra cứu trên website của các dealers, là điều kiện bắt buộc của sản phẩm này.

Sales sẽ chụp 2 màn hình:

  • 1 là màn hình tra cứu, trong đó có các thông tin cần input (như số điện thoại và số hóa đơn). Màn hình này cũng phải thể hiện tên dealer và ít nhất 1 kết quả được tìm thấy.
  • 2 là kết quả hóa đơn điện tử, trong đó có: tên KH, số điện thoại hoặc địa chỉ của KH, giá hàng hóa.
  • Bên cạnh đó, CD Surrogate cũng là 1 trong những sản phẩm Surrogate, nên sales sẽ phải điền giá hàng hóa (dựa vào hóa đơn) trên ACCA form (chỗ “Chứng minh tài chính thay thế”). Nếu thông tin ở mục “Chứng minh tài chính thay thế” trên ACCA không có hoặc có nhưng không đúng với giá hàng hóa trên hóa đơn/ biên lai, hồ sơ sẽ trả lại để Sales bổ sung