[Cập nhật] Triển khai sản phẩm PL Surrogate CF Closed Contract mới 19/04/2018

Anh/chị vui lòng note lại tên sản phẩm đúng. Tránh trường hợp bị trả QDE do sai tên sản phẩm:

Scheme ID

Scheme Desc

6022

 FC PL UP SUR CF CLOSED 49 – 879

5991

 FC PL UP SUR CF CLOSE  – 873