Cập nhật danh sách nhân viên bán sản phẩm PL EXPRESS EXTENDED và SUR INS EXTENDED – DGT Tháng 9

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin gửi đến Anh/chị bảng cập nhật danh sách nhân viên đủ điều kiện bán sản phẩm PL EXPRESS EXTENDED và SUR INS EXTENDED tháng 09/2018.

Điều kiện nhân viên bán hàng bán sản phẩm PL EXPRESS EXTENDED và SUR INS EXTENDED như sau: top 80% sales có tỷ lệ DEL30+MOB4 tốt nhất.

Danh sách nhân viên bán hàng: Xem Tại Đây